ŠÍRIME DOBRO

K SLOBODE

NA SLOVENSKU

A VO SVETE !

My, občania Slovenskej republiky

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov,

v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva človeka na život a zdravie,

usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity na Slovensku,

rešpektujúc Ústavu Slovenskej republiky a medzinárodné platné predpisy,

my, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky,

zakladáme občiansku iniciatívu

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

s cieľom šíriť informácie o slobodnom živote, zdraví a šíriť dobro na Slovensku a vo svete.

30. júl 2021

Podpísali aktívni občania, ktorí majú záujem a niečo konať.

SLOBODA

SVOBODA

FREEDOM

СBобода

FREIHEIT

LIBERTÉ

PREČO SME PODPÍSALI ? ... aby sme mali čisté svedomie, že sme niečo urobili ZA DOBRO a SLOBODU. Tak to cítime, že je to tak správne.

AKTIVITY NA REALIZÁCIU NAŠICH ZÁMEROV

  • Zasielanie informácií e-mailom
  • Organizácia osobných stretnutí
  • Organizácia ON LINE vysielaní
  • Zverejnenie informatívnych a podporných videí
  • Vzdelávanie a konanie k občianskym právam občanov
  • Spájanie sa ľudí otvorenej mysle za naše zámery

SVIEČKY U MILANA PRI STRETNUTÍ ZAKLADAJÚCICH ČLENOV...

 

Bola to náhoda, alebo ... to tak malo byť... 

Na pamiatku Milanovho brata "Iča". Pozdrav do neba. Pomáhaj nám.

Pomôžme si sami, aj pán Boh nám a Slovensku pomôže. A ... 

SVETLO SVETA SVETU.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE