DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

PODPORUJEME PETÍCIU !

Texaský federálny sudca Mark Pittman nariadil FDA výrazne urýchliť proces zverejňovania dokumentácie, na základe ktorej bolo vydané schválenie použitia vakcíny Pfizer.

Jindřich Rajchl

Právnik a politik, Česká republika

ZDROJ: Jindřich Rajchl komentár na svojom profile ( prevzatý aj s chybičkami v texte).

Tak toto je pre mňa zatiaľ správa roka!
Texaský federálny sudca Mark Pittman (donald Trump) nariadil FDA výrazne urýchliť proces zverejňovania dokumentácie, na základe ktorej bolo vydané schválenie použitia vakcíny Pfizer.
Sudca vo svojom štvorstranovom poradí plniaci žalobu zo strany Verejného zdravotníctva a zdravotníckych pracovníkov, v ktorej sa spája vyše 200 lekárov, vedcov a profesorov, ktorí spochybňujú účinnosť vakcín a respirátorov, uviedol, že publikation z týchto dokumentov "má" prvoradý verejný význam.
FDA sa bránila tým, že má na oddelení iba 10 zamestnancov pre zverejňovanie informácií, avšak súd uznal námietku prokurátorov, že z celkového počtu 18.062 zamestnancov by určite mohlo byť prevedených na carr Vy ste z úlohy.
Namiesto 500 strán mesačne bude musieť FDA zverejniť 55,000 strán mesačne a verejnosť bude mať k dispozícii kompletnú dokumentáciu nie v roku 2097, ale toto leto (koncom augusta)!!!!!

Asi nie je náhoda, že FDA a Pfizer sa k tomuto verdiktu zatiaľ nevyjadrili.
Vedia, že ich malý domček z kariet sa práve rozpadol.
Veľká vďaka sudcovi Pittmanovi za jeho odvážne rozhodnutie! Po prvých 5000 zverejnených stranách jasne presvedčilo Pfizer o mnohých flagrantných klamstvách, na zvyšok sa veľmi teším. Myslím, že máme pred sebou veľmi zaujímavé čítanie!
Prosím zdieľajte kde sa dá - táto chvíľa má naozaj potenciál byť totálnym zrútením v celej tejto šaráde!
Mat v siedmich krokoch, páni!

VZOR  - podanie fyzická osoba - OBČAN

NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR, Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR

- úvodná verzia 07.12.2021 - 

  • Opraviteľný dokument vo formáte word
  • Na zváženie je doplnenie dôvodov a faktov
  • Postačujúci na začatie konania
  • Doplňte osobné údaje a zašlite doporučene poštou na uvedenú adresu Generálnej prokuratúry SR
  • Oznámenie o doručení podania Vám bude zaslané písomne
  • Súčinnosť bude upresnená
  • Kontaktný e-mail k otázkam: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk
  • Pripravíme ON LINE vysielanie k vysvetleniu

OZNÁMENIE riaditeľom škôl - Peter Weis

k možnému "očkovaniu" detí

Na internete sa objavujú rozporuplné informácie o tom, že by mohlo dôjsť k očkovaniu detí v školách bez získania informovaného súhlasu od rodiča.

Aj keď sa s týmto výkladom z viacerých dôvodov nestotožňujeme, citlivo vnímame faktické zlyhávanie materiálneho právneho štátu. V prílohe preto nájdete príklad podania znepokojeného rodiča.

ZÁKON č. 412/ Z.z. z 12. novembra 2021,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

ANALÝZA PRÁVNEHO STAVU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

JUDr. Štefan HARABIN

UPOVEDOMENIE OKRESNEJ PROKURATÚRY TRENČÍN K VEREJNÉMU VYSTÚPENIU PRIMÁTORA TRENČÍNA

K vystúpeniu primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka.
Ostatní verejní činitelia by mali zvážiť svoje slová a konania...

EURÓPSKY DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH

TEXT SLOBODA POUŽITEĽNÝ NA TLAČ, PLAGÁT ...

ÚVODNÝ TEXT "ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU"

Generálny prokurátor navrhuje pozastavenie účinnosti ustanovení, na základe ktorých sú vydávané vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva ako všeobecné záväzné právne predpisy vyhlasované vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 Zákon o prokuratúre

 Trestný zákon

Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

SME V KONTAKTE