KALENDÁR PODUJATÍ OBČIANSKEJ INICIATÍVY

AKTUÁLNA AKTIVITA

VZOR  - podanie fyzická osoba - OBČAN

NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR, Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR

- úvodná verzia 07.12.2021 - 

  • Opraviteľný dokument vo formáte word
  • Na zváženie je doplnenie dôvodov a faktov podľa Vášho svedomia vedomia
  • Postačujúci na začatie konania
  • Doplňte osobné údaje a zašlite doporučene poštou na uvedenú adresu Generálnej prokuratúry SR
  • Oznámenie o doručení podania Vám bude zaslané písomne od prokuratúry a môže byť doplnené na príslušný orgán činný v trestnom konaní v oznámení od prokuratúry
  • Súčinnosť so združením a možnosti pomoci budú upresnené
  • Kontaktný e-mail k otázkam: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk
  • Pripravíme ON LINE vysielanie k vysvetleniu
1311

ZAPÁĽME SVIEČKY pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne ZA SLOBODU !

13.11. 2021 - 13.11. 2021ŠTÚROVO NÁMESTIE, pri Pamätníku národných buditeľov V TRENČÍNE.
Zapálenie sviečok ZA SLOBODU ! Tiché stretnutie občanov. 13.00 - 15.00 hod. Stretnutie občanov s členmi občianskeho združenia ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU. Miesto a program bude zaslaný e-mailom.
1409

ZAPÁĽME SVIEČKY NA NÁMESTÍ SLOBODY V PRIEVIDZI ! SLOBODA.

14.9. 2021 19:00 - 14.9. 2021Námestie Slobody, pri pomníku SNP, Prievidza
Tiché stretnutie ľudí a zapálenie sviečok ZA SLOBODU.
0909

SEMINÁR OBČIANSKE PRÁVA A POSTUPY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

9.9. 2021 09:00 - 9.9. 2021BUDOVA BIC, HVIEZDOSLAVOVA 3, PRIEVIDZA
Nadväznosť ÚSTAVY SR a platných zákonov. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o prokuratúre, základy trestného zákona, zákon o obecnom zriadení. Základné definície a praktické postupy a skúsenosti. ďalšie informácie budú upresnené.
2708
Vedľa štátnej cesty I. triedy I/9 smerom do Koliby Solec a kameňolomu pri obci Nitrica – 19.00 hod. spoločné zapálenie sviečok ľudí dobrej vôle.
1108

Stretnutia ľudí dobrej vôle pri zapálených sviečkach na verejných miestach

11.8. 2021 - 31.10. 2021NÁMESTIA A VEREJNÉ MIESTA NA SLOVENSKU
Tichá PODPORA DOBRA formou stretnutia ľudí na verejných miestach zvrchovanej Slovenskej republiky zapálením sviečok najmä vo večerných hodinách. Možná forma vo všetkých mestách a obciach. Sviečku na podporu zámerov iniciatívy je možné zapáliť na ľubovoľno…
1008

Stretnutie s občanmi v Lehote pod Vtáčnikom

10.8. 2021 16:30 - 10.8. 2021Reštaurácia IMPRESS, Partizánska 211/47, Lehota pod Vtáčnikom
Hosť podujatia: Dr. René Balák, PhD, bioetik. Po skončení podujatia zapálenie sviečok na Námestí SNP symbolicky ZA DOBRO.

PODPORUJEME PETÍCIU !

ZDIEĽANÍM PODPORTE MYŠLIENKU ZA DOBRO A SLOBODU !

SVETLO SVETA SVETU.

SME V KONTAKTE

Vaše údaje sú u nás v bezpečí.