Žiadosť o zrušenie uznesenia vlády SR k analýze možnosti povinného očkovania

Občianske združenie

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

_____________________________________________________________________________________________________________

Vážený pán  predseda vlády Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
,  813 70 Bratislava

 V Prievidzi 03.01.2022

Evidenčné číslo: ZA SLOBODU-01012022

Vec:

Plnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k povinnému očkovaniu na COVID19

– žiadosť o zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky

            V nadväznosti na podania zaslané všetkým okresným prokuratúram v Slovenskej republike na neznámych páchateľov, oznámenie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na orgány RTVS, oznámenie Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republike na ústavné orgány Slovenskej republiky, na osoby  ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a osobami poradných orgánov od roku 2020 v súvislosti s COVID19 s podozrením na spáchanie trestných činov,

venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

            Niektorí naši členovia a externí partneri viac ako 15 rokov získavajú aj  informácie o doplnkoch výživy s posilnením imunity ľudského organizmu, od roku 2020 o možnostiach liečby a účinkom podávania experimentálnych preparátov na COVID19 so sledovaním informačných zdrojov zo Slovenskej republiky, Českej republiky a zo zahraničia.

            V súvislosti s prijatým uznesením vlády Slovenskej republiky na vypracovanie právnych analýz jednotlivých možností povinného očkovania k ochoreniu na COVID19 na skupiny občanov Slovenskej republiky Vás žiadame

 O ZRUŠENIE UZNESENIA VLÁDY SR K POVINNÉMU OČKOVANIU NA COVID19 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE,

aj z dôvodu existujúcich nežiadúcich účinkov chemických preparátov nazývaných neobjektívne   „vakcínami“ z viacerých informačných zdrojov,

ako aj z dokumentov, ktoré Vám zasielame v prílohe listu zo zahraničného zdroja v anglickom jazyku. O tomto dokumente informovali viaceré osoby zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré považujeme za nezávislých odborníkov vo svojom obore a svoje stanoviská dlhodobo od roku 2020 verejne prezentujú, k materiálom v prílohe najmä MUDr. Soňa Peková, PhD.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktná adresa:

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza

E-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk          www.zaslobodnyzivotazdravie.sk

 – 2 –

ZA SLOBODU-01012022

            Uvítali by sme vecnú odbornú diskusiu so skutočne nezávislými odborníkmi na úrade vlády Slovenskej republiky alebo v ON LINE priestore.

            Podľa medializovaných informácií z televíznych médií a na internetových médiách, videí na Youtube, informácií získaných na osobnom stretnutí s Dr. René Balákom, PhD. bioetikom dňa 10.08.2021 a v posledných dňoch na internetových diskusiách so skutočne nezávislými odborníkmi v rámci občianskej iniciatívy

HOVORME SPOLU, ktorá má webové sídlo https://www.hovormespolu.eu

je dôvodné podozrenie možnosti ublíženia na zdraví občanom Slovenskej republiky aj s následkom usmrtenia skupiny osôb.

Diskusné relácie v ktorých sú uvedené dôležité skutočnosti a tvrdenia  sa konali dňa 28.10.2021 a dňa 28.11. 2021. Umiestnenie videí z priebehu relácií je na uvedenej stránke,

https://www.hovormespolu.eu

ako aj na YOUTUBE KANÁLI iniciatívy, ktorá je verejne dostupná na internete.

            Je dôvodné podozrenie, že je porušovaný Norimberský kódex neobjektívnym a zavádzajúcim informovaním občanov Slovenskej republiky systémom  platenej reklamy v médiách.

            Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Ing. Eduard Heger,  

            veríme, že svoje stanovisko dôkladne zvážite a v prípade vyvíjania neprimeraného tlaku na Vašu osobu napríklad z orgánov Európskej únie a iných organizácií, spoločností alebo inštitúcií, čo sa javí z dostupných zdrojov internete, ako aj možné a nemôžme nátlak na Vašu osobu a suverénne orgány zvrchovanej Slovenskej republiky vylúčiť, zvážite zotrvanie vo funkcii predsedu vlády s tým, že

podáte demisiu,

            čo považujeme za jedno z možných ľudských riešení situácie, ktorá v Slovenskej republike a ďalších štátoch nastáva k povinnému očkovaniu s niekoľkotisícovými protestmi občanov vo viacerých štátoch Európy a sveta.

            V prípade záujmu a potreby budú členovia občianskeho združenia ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU súčinní pri možnom zabezpečovaní ďalších dokumentov v spolupráci s nezávislými odborníkmi podľa našich časových možností.

Michal Gašparovič, predseda, ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

– 3 –

ZA SLOBODU-01012022

Prílohy: 3 x zverejnené na základe rozhodnutia súdu k preparátom spoločnosti Pfizer

1. 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST- AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021, 38 strán

2. Table of Contens, 12 strán

3. ABBREVIATED CURRICULUM VITAE TEMPLATE – Pfizer, 124 strán

List s prílohami zaslaný poštou doporučene 1. triedou dňa 04.01.2022.

Poznámky na doplnenie mimo listu:

Zdroj príloh TU: https://phmpt.org/

Odporučenie na dokument, ktorý vo viacerých videách komentovala MUDr. Soňa Peková, PhD. je v nasledovnom linku, ako hlavný dokument k vedľajším účinkom, ktorý bol zaslaný od pani MUDr. Soni Pekovej, PhD. e-mailom dňa 13.12.2021 na e-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Zdroj príloh spoločnosti Pfizer TU: 

https://phmpt.org/pfizers-documents/

Verejné zdravotníctvo a zdravotníci pre transparentnosť dokumentov

Citácia zo stránky s voľným prekladom cez prekladač:

Štyri dni po tom, čo bola vakcína Pfizer schválená pre osoby staršie ako 16 rokov, sme úradu FDA odoslali žiadosť o zákon o slobode informácií týkajúcu sa všetkých údajov v súbore biologického produktu vakcíny COVID-19 spoločnosti Pfizer. Teraz sme zažalovali FDA za nezverejnenie údajov. Kliknutím nižšie zobrazíte súdne dokumenty a dokumenty spoločnosti Pfizer od FDA.

FDA – Americký úrad pre kontrolu liečiv. Na vysvetlenie skratky.

POZNÁMKA NA ZÁVER: Oficiálne dokumenty od FDA zverejnené na základe rozhodnutia súdu sú OFICIÁLNE !!! žiadny „HOAX“. Dokumenty s vedľajšími účinkami boli zaslané aj ministrovi zdravotníctva SR. Predseda vlády SR Ing. Eduard Heger sa tak nemôže „vyhovárať“, že o tom nevedel…

Vzhľadom k podanému oznámeniu generálnemu prokurátorovi SR JUDr. Marošovi Žilinkovi je ďalší postup na orgánoch činných v trestnom konaní… a na reakciách občanov, vrátane použitia článku 32 Ústavy Slovenskej republiky s právom na odpor…

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

O čem se mlčí – Soňa Peková

Stanislav Novotný se ptá Soni Pekové na důkazy, které zcela ohromily širokou veřejnost a zásadním způsobem zpochybnily bezpečnost vakcín firmy PfizerLINK na celé video TU >>>

Stránka so vzorom oznámenia na ústavné orgány a orgány štátnej správy…. TU >>>

TIP NA ZÁVER: Tento dokument doručte e-mailom, poštou alebo osobne každému, kto by robil na Vás nátlak na použitie “ EXPERIMENTÁLNEHO PREPARÁTU “ v tretej fáze… či je to manžel, manželka, priateľ, priateľka, brat, sestra, lekár, starosta, primátor, zamestnávateľ, lekár… a nech si pozrú videá pani MUDr. Soni Pekovej, PhD. Ak by nátlak opakovali, odporúčame materiál použiť ako prílohu k trestnému oznámeniu na osobu, podozrenie zo spáchania trestného činu nátlaku a poškodenia zdravia v štádiu pokusu.

VIDEO s čítaním a komentárom občan Fusky po kliknutí na fotografiu dolu.

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov