Značka: Očkovanie

Vakcína proti SARS-Cov-2 ako biologická zbraň – komplexný pohľad JUDr. Weis

Vzhľadom na to, že články, ktoré publikujeme na svojom webe niektorí šíria v izolovanej podobe (bez kontextu) medzi nečitateľov nášho webu akw.sk, vznikla akútna potreba vytvoriť sumárny dokument, fakty v ktorom uvedené sú v logickom kontexte, v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním, a ktorý by bol vcelku dobre zrozumiteľný aj pri použití odbornej terminológie.

Celý článok

Zmluvy medzi Slovenskou republikou a dodávateľmi „vakcín“ na COVID19 v Slovenskej republike

Otázka a odpoveď k zmluvám na používanie "vakcín" podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Celý článok

Žiadosť o zrušenie uznesenia vlády SR k analýze možnosti povinného očkovania

V nadväznosti na podania zaslané všetkým okresným prokuratúram v Slovenskej republike na neznámych páchateľov, oznámenie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na orgány RTVS, oznámenie Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republike na ústavné orgány Slovenskej republiky, na osoby  ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a osobami poradných orgánov od roku 2020 v súvislosti s COVID19 s podozrením na spáchanie trestných činov...

Celý článok

ZNOVU SPOLU – DESATORO PRE VLÁDU A NOVOROČNÉ DESATORO PRE OBČANOV zo dňa 10.12.2021

Iniciatíva HOVORME SPOLU pripravila novú iniciatívu ZNOVU SPOLU

Celý článok

Postupy ústavných orgánov, ústredných orgánov štátnej správy od roku 2020 – oznámenie GP SR 05.12.2021

V nadväznosti na podania zaslané všetkým okresným prokuratúram v Slovenskej republike na neznámych páchateľov, oznámenia na orgány RTVS, venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

Celý článok

HOVORME SPOLU – Live Stream II – 28.11.2021 | Téma č. 1 – Globálne súvislosti

Veľmi zaujímavé a komplexné informácie o GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH dnešnej doby.

Celý článok

Zákon č. 412/ 2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Špeciálny zákon schválený v skrátenom legislatívnom konaní účinný od 15.11.2021.

Celý článok

Deň po stretnutí pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne 14.11.2021

Komentár nasledujúci deň po podujatí Zapáľme sviečky pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne.

Celý článok

Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva – Národný inšpektorát práce

Zaobchádzanie so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch musí byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a žiaden zamestnanec nesmie byť diskriminovaný z dôvodu iného postavenia, ktorým je napr. očkovanie proti koronavírusu.

Celý článok