Postupy ústavných orgánov, ústredných orgánov štátnej správy od roku 2020 – oznámenie GP SR 05.12.2021

              

Vážený pán

Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

generálny prokurátor SR

Generálna prokuratúra

Slovenskej republiky

Štúrova 2

812 85 Bratislava 1

                                                                

V Prievidzi 05.12.2021 Evidenčné číslo: ZA SLOBODU-01122021

Vec:

Postupy ústavných orgánov, orgánov ústredných orgánov štátnej správy od roku 2020 v súvislosti s COVID19

– oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu

          V nadväznosti na podania zaslané všetkým okresným prokuratúram v Slovenskej republike na neznámych páchateľov, oznámenia na orgány RTVS, venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

          Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov

osobami ústavných orgánov Slovenskej republiky, osobami  ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a osobami poradných orgánov od roku 2020 v súvislosti s COVID19.

          Podľa medializovaných informácií z televíznych médií a na internetových médiách, videí na Youtube, informácií získaných na osobnom stretnutí s Dr. René Balákom, PhD. bioetikom,

a v posledných dňoch na internetových diskusiách so skutočne nezávislými odborníkmi v rámci občianskej iniciatívy

HOVORME SPOLU,

ktorá má webové sídlo https://www.hovormespolu.eu

je dôvodné podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, najmä ublíženia na zdraví občanov Slovenskej republiky aj s následkom usmrtenia veľkej skupiny osôb, zneužívanie právomoci verejných činiteľov s podozrením na organizovanú zločineckú skupinu pôsobiacu v rámci Slovenskej republiky.

Diskusné relácie v ktorých sú uvedené dôležité skutočnosti a tvrdenia  sa konali dňa 28.10.2021 a dňa 28.11. 2021.

_____________________________________________________________________________________

Kontaktná adresa:

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU, Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza

E-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk          www.zaslobodnyzivotazdravie.sk

Umiestnenie videí z priebehu relácií je na uvedenej stránke,

ako aj na YOUTUBE KANÁLI iniciatívy s adresou, ktorá je verejne dostupná na internete.

V liste je link na Youtube kanál „HOVORME SPOLU“.

HOVORME SPOLU – Live Stream II 28.11.2021

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

          Iniciatíva HOVORME SPOLU, ktorá oslovila podľa medializovaných informácií orgány Rozhlasu a televízie Slovenska do 14.09.2021 nebola doručená písomná informácia k súhlasu na realizáciu série diskusných relácií na pôde RTVS.

          Prebieha vyvíjanie nátlaku na tzv. „očkovanie“ na občanov Slovenskej republiky,  aplikáciu chemickej látky do tela z dôvodu možného ochorenia na COVID19. Okrem platených mediálnych reklamných kampaní aj hromadným zaslaním SMS správ veľkej skupine občanov Slovenskej republiky dňa 25.11.2021 od UVZ_SR s nasledovným textom:

Od 25.11. sa vyrazne sprisnuju pravidla na celom Slovensku. Sledujte webstranku korona.gov.sk a media. OCKOVANIE JE JEDINE RIESENIE !

Je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu aj uvedeným hromadným zaslaním SMS s neobjektívnym tvrdením, že „očkovanie“ je jediným riešením.

          Tzv. „vakcíny“ na COVID 19 považujeme za experimentálnu chemickú látku bez verejne známeho presného a jednoznačného úplného zloženia a objektívnych možných vedľajších účinkov pre veľký počet občanov Slovenskej republiky, vrátane usmrtenia osôb po jej podaní. Podrobnejšie sa o experimentálnych preparátoch vyjadrujú odborníci v uvedených diskusných reláciách.

          Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu viacerých trestných činov  sú uvedené v diskusných reláciách, s ďalšími dôkazmi viacerých diskutujúcich, ktoré majú podľa ich vyjadrení k dispozícii, ako aj z viacerých medzinárodných štúdií, ktoré sú k dispozícii na internete.

          Je dôvodné podozrenie, že je porušovaný Norimberský kódex neobjektívnym a zavádzajúcim informovaním občanov Slovenskej republiky v médiách.

          Týmto podaním žiadame o dôsledné prešetrenie vyššie uvedených podozrivých okolností orgánmi činnými v trestnom konaní a vyvodenie záverov v súlade s Trestným poriadkom.

          Vzhľadom na závažnosť pomenovanej protispoločenskej činnosti, žiadame o dôsledné vykonávanie dozoru prokurátora podľa platných právnych predpisov vo všetkých štádiách vyšetrovania.

          Žiadame orgány činné v trestnom konaní a adresátov na vedomie o utajenie podávateľov oznámenia podľa § 62 ods. 2 Trestného poriadku  č. 301/2005. Z.z. v znení neskorších predpisov.

          Týmto vyhlasujeme, že si nie sme vedomí uvedenia akýchkoľvek nepravdivých údajov v tomto podaní a zároveň žiadame o potvrdenie prijatia trestného oznámenia a tiež o to, aby sme boli včas informovaní o prijatých opatrenia a výsledkoch šetrenia vo veci.

Na vedomie:

1. Iniciatíva HOVORME SPOLU

Vážený pán Ladislav Matyinko

Vážený pán Juraj Matyinko

2. Vážený pán RNDr. Ján Baránek, občianske združenie Nádej a Sloboda,

Šipice 46, 962 68 Hontianske Tesáre

3. Vážený pán JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

          V prípade potreby budú členovia občianskeho združenia ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU súčinní pri možnom zabezpečovaní ďalších dôkazov podľa našich časových možností.

       S úctou

M.G. predseda ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

POZNÁMKY: V zásade takáto štruktúra je postačujúca na oznámenie, bolo akceptované podobné oznámenie na neznámych páchateľov na 54 okresných prokuratúr v rámci Slovenskej republiky. Z verejne prezentovaných informácii je postačujúci a dôležitý popis skutku. V tomto prípade je popis skutkov popísaný vo forme videí HOVORME SPOLU s konkrétnymi faktami, informáciami a odbornými stanoviskami v NIEKOĽKO HODINOVOM FORMÁTE !!! Plánujeme ich doplniť dokumentmi vo forme textu. Uvedené oznámenie bolo realizované z časových dôvodov RELATÍVNE STRUČNÉ, avšak za PODSTATNÉ považujeme skutočnosť, že BOLO PODANÉ.

Aktivity občianskeho združenia realizujeme popri riešení pracovných povinností a osobných záležitostí, AVŠAK KONÁME podľa zákonov… nielen „debatíme“ na sociálnych sieťach.

VZOROVÝ DOKUMENT S ÚPRAVAMI pre občanov bude spracovaný bezodkladne na samostatnú časť stránky ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU.

STRÁNKA S DOKUMENTAMI NA STIAHNUTIE TU :::

HOVORME SPOLU – Live Stream I 28.10.2021

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov