Postupy ústavných orgánov, ústredných orgánov štátnej správy od roku 2020 – oznámenie GP SR 05.12.2021

              

Vážený pán

Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

generálny prokurátor SR

Generálna prokuratúra

Slovenskej republiky

Štúrova 2

812 85 Bratislava 1

                                                                

V Prievidzi 05.12.2021 Evidenčné číslo: ZA SLOBODU-01122021

Vec:

Postupy ústavných orgánov, orgánov ústredných orgánov štátnej správy od roku 2020 v súvislosti s COVID19

– oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu

          V nadväznosti na podania zaslané všetkým okresným prokuratúram v Slovenskej republike na neznámych páchateľov, oznámenia na orgány RTVS, venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

          Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov

osobami ústavných orgánov Slovenskej republiky, osobami  ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a osobami poradných orgánov od roku 2020 v súvislosti s COVID19.

          Podľa medializovaných informácií z televíznych médií a na internetových médiách, videí na Youtube, informácií získaných na osobnom stretnutí s Dr. René Balákom, PhD. bioetikom,

a v posledných dňoch na internetových diskusiách so skutočne nezávislými odborníkmi v rámci občianskej iniciatívy

HOVORME SPOLU,

ktorá má webové sídlo https://www.hovormespolu.eu

je dôvodné podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, najmä ublíženia na zdraví občanov Slovenskej republiky aj s následkom usmrtenia veľkej skupiny osôb, zneužívanie právomoci verejných činiteľov s podozrením na organizovanú zločineckú skupinu pôsobiacu v rámci Slovenskej republiky.

Diskusné relácie v ktorých sú uvedené dôležité skutočnosti a tvrdenia  sa konali dňa 28.10.2021 a dňa 28.11. 2021.

_____________________________________________________________________________________

Kontaktná adresa:

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU, Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza

E-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk          www.zaslobodnyzivotazdravie.sk

Umiestnenie videí z priebehu relácií je na uvedenej stránke,

ako aj na YOUTUBE KANÁLI iniciatívy s adresou, ktorá je verejne dostupná na internete.

V liste je link na Youtube kanál „HOVORME SPOLU“.

HOVORME SPOLU – Live Stream II 28.11.2021

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

          Iniciatíva HOVORME SPOLU, ktorá oslovila podľa medializovaných informácií orgány Rozhlasu a televízie Slovenska do 14.09.2021 nebola doručená písomná informácia k súhlasu na realizáciu série diskusných relácií na pôde RTVS.

          Prebieha vyvíjanie nátlaku na tzv. „očkovanie“ na občanov Slovenskej republiky,  aplikáciu chemickej látky do tela z dôvodu možného ochorenia na COVID19. Okrem platených mediálnych reklamných kampaní aj hromadným zaslaním SMS správ veľkej skupine občanov Slovenskej republiky dňa 25.11.2021 od UVZ_SR s nasledovným textom:

Od 25.11. sa vyrazne sprisnuju pravidla na celom Slovensku. Sledujte webstranku korona.gov.sk a media. OCKOVANIE JE JEDINE RIESENIE !

Je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu aj uvedeným hromadným zaslaním SMS s neobjektívnym tvrdením, že „očkovanie“ je jediným riešením.

          Tzv. „vakcíny“ na COVID 19 považujeme za experimentálnu chemickú látku bez verejne známeho presného a jednoznačného úplného zloženia a objektívnych možných vedľajších účinkov pre veľký počet občanov Slovenskej republiky, vrátane usmrtenia osôb po jej podaní. Podrobnejšie sa o experimentálnych preparátoch vyjadrujú odborníci v uvedených diskusných reláciách.

          Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu viacerých trestných činov  sú uvedené v diskusných reláciách, s ďalšími dôkazmi viacerých diskutujúcich, ktoré majú podľa ich vyjadrení k dispozícii, ako aj z viacerých medzinárodných štúdií, ktoré sú k dispozícii na internete.

          Je dôvodné podozrenie, že je porušovaný Norimberský kódex neobjektívnym a zavádzajúcim informovaním občanov Slovenskej republiky v médiách.

          Týmto podaním žiadame o dôsledné prešetrenie vyššie uvedených podozrivých okolností orgánmi činnými v trestnom konaní a vyvodenie záverov v súlade s Trestným poriadkom.

          Vzhľadom na závažnosť pomenovanej protispoločenskej činnosti, žiadame o dôsledné vykonávanie dozoru prokurátora podľa platných právnych predpisov vo všetkých štádiách vyšetrovania.

          Žiadame orgány činné v trestnom konaní a adresátov na vedomie o utajenie podávateľov oznámenia podľa § 62 ods. 2 Trestného poriadku  č. 301/2005. Z.z. v znení neskorších predpisov.

          Týmto vyhlasujeme, že si nie sme vedomí uvedenia akýchkoľvek nepravdivých údajov v tomto podaní a zároveň žiadame o potvrdenie prijatia trestného oznámenia a tiež o to, aby sme boli včas informovaní o prijatých opatrenia a výsledkoch šetrenia vo veci.

Na vedomie:

1. Iniciatíva HOVORME SPOLU

Vážený pán Ladislav Matyinko

Vážený pán Juraj Matyinko

2. Vážený pán RNDr. Ján Baránek, občianske združenie Nádej a Sloboda,

Šipice 46, 962 68 Hontianske Tesáre

3. Vážený pán JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

          V prípade potreby budú členovia občianskeho združenia ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU súčinní pri možnom zabezpečovaní ďalších dôkazov podľa našich časových možností.

       S úctou

M.G. predseda ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

POZNÁMKY: V zásade takáto štruktúra je postačujúca na oznámenie, bolo akceptované podobné oznámenie na neznámych páchateľov na 54 okresných prokuratúr v rámci Slovenskej republiky. Z verejne prezentovaných informácii je postačujúci a dôležitý popis skutku. V tomto prípade je popis skutkov popísaný vo forme videí HOVORME SPOLU s konkrétnymi faktami, informáciami a odbornými stanoviskami v NIEKOĽKO HODINOVOM FORMÁTE !!! Plánujeme ich doplniť dokumentmi vo forme textu. Uvedené oznámenie bolo realizované z časových dôvodov RELATÍVNE STRUČNÉ, avšak za PODSTATNÉ považujeme skutočnosť, že BOLO PODANÉ.

Aktivity občianskeho združenia realizujeme popri riešení pracovných povinností a osobných záležitostí, AVŠAK KONÁME podľa zákonov… nielen „debatíme“ na sociálnych sieťach.

VZOROVÝ DOKUMENT S ÚPRAVAMI pre občanov bude spracovaný bezodkladne na samostatnú časť stránky ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU.

STRÁNKA S DOKUMENTAMI NA STIAHNUTIE TU :::

HOVORME SPOLU – Live Stream I 28.10.2021

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov