SÚVISIACE LINKY NA STRÁNKY ZO SLOVENSKA A ZO SVETA

VPLYV NA ŽIVOT ĽUDÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE MÁ AKTUÁLNE

DIANIE VO SVETE ... NIE VŠETKO ČO ZNIE PEKNE JE PEKNÉ.

Nezávislá komisia s odbornými názormi a právnymi postupmi...

Diskusie, odporúčania, vyjadrenia a závery ovplyvňujúce dianie vo svete...

 

Potrebné je pozrieť zloženie osôb,

ako aj vyjadrenia diskutujúcich. 

Stránka organizácie venujúca sa aj oblasti zdravia

s možnosťou odberu e-mailov.  

Predstaviteľ : Robert F. Kennedy Jr.

 

Nezávislé a kritické vyjadrenia na postupy v USA

a vo svete.

OTVORTE SVOJU MYSEĽ !

Informácie a preklad videí zo sveta s možnosťou odberu e-mailom.

Videá, ktoré bežne v médiách neuvidíte...

... PREČO ?... 

SME V KONTAKTE