REFERENCIE  OBČIANSKEJ INICIATÍVY, OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA A JEJ ČLENOV

ZAPÁLENIE SVIEČOK A TICHÉ STRETNUTIE ĽUDÍ

 

PIATOK 27. AUGUSTA 2021 O 19.00 hodine

MIESTO: 

pri Kolibe Solec, vedľa štátnej cesty I/9 

pri obci Nitrica, okres Prievidza

Vedľa cesty nazývanej " cesta smrti " - zomrelo na nej viac ako 30 ľudí na úseku medzi Novákmi a Hornými Vestenicami z rôznych príčin.

Cesta I/9 Česká republika - Drietoma - Trenčín - Nováky - Žiar nad Hronom je cesta medzinárodného významu. 

POČAS PODUJATIA... AJ DÚHA SA VYTVORILA...

Zapálenie sviečok

na hraničnom priechode 

Slovenská republika - Česká republika 

Horné Srnie a Brumov - Bylnice

 

25. augusta 2021

Stretnutie občanov

 hosť: Dr. René Balák, PhD

 bioetik

10. august 2021

Reštaurácia IMPRESS, Partizánska 211, Lehota pod Vtáčnikom

Moderácia: Michal Gašparovič, Ivan Harant

REFERENCIE ČLENOV OBČIANSKEJ INICIATÍVY

  • AKTIVITY ZA BEZPEČNEJŠIU CESTU I/9 PRI OBCI NITRICA
    Žiadosti na štátny odborný dozor, podnety na generálnu prokuratúru SR, trestné oznámenia, sťažnosti, osobné stretnutia na Ministerstve dopravy a výstavby SR a iné...
  • AKTIVITY " ZA ZDRAVŠIE OVZDUŠIE
    Otvorený list predsedovi vlády SR, ministrom, Inšpekcii životného prostredia, Okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici, žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, verejné stretnutie občanov a iné...

SKÚSENOSTI MÁME, V INICIATÍVE K SLOBODE ZAČÍNAME...