AKTIVITY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA - 3 PILIERE

PODPORUJEME PETÍCIU !

RNDr. Ján Baránek

VZOR  - podanie fyzická osoba - OBČAN

NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR, Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR

- úvodná verzia 07.12.2021 - 

  • Opraviteľný dokument vo formáte word
  • Na zváženie je doplnenie dôvodov a faktov
  • Postačujúci na začatie konania
  • Doplňte osobné údaje a zašlite doporučene poštou na uvedenú adresu Generálnej prokuratúry SR
  • Oznámenie o doručení podania Vám bude zaslané písomne
  • Súčinnosť bude upresnená
  • Kontaktný e-mail k otázkam: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk
  • Pripravíme ON LINE vysielanie k vysvetleniu

MICHAL GAŠPAROVIČ

PREDSEDA občianskeho združenia ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

PODPORUJEME INICIATÍVU " HOVORME SPOLU.EU " 

Vladimír Šimko

lektor v cestnej doprave

PRÁVNA OBLASŤ

Právne konanie, vzdelávanie a prevýchova ľudí, vytvorenie tlaku na osoby tak, aby nekonali protiprávne proti občanom. Informácie o Ústave Slovenskej republiky, zákone o slobodnom prístupe k informáciám, zákone o prokuratúre, zákone o obecnom zriadení a ďalších právnych predpisoch.

DUCHOVNÁ OBLASŤ

Spájanie ľudí za dobro, spájanie myšlienok za slobodu všetkými formami pre veriacich a neveriacich. Po viacerých rozhovoroch ľudí, pozretí viacerých videí je potrebné a vhodné vyvíjať aktivity aj v tejto oblasti. Sú poznatky, že niektorí ľudia sú vo svojich názoroch osamelí, majú záujem aj vyvíjať aktivitu a preto je potrebné sa spojiť s ľuďmi, ktorým sú naše ciele a aktivity sympatické.

OBČIANSKE AKTIVITY

Poskytovanie informácií, vzdelávanie a uplatňovanie práva podľa Ústavy Slovenskej republiky, platných zákonov,  medzinárodných dohôd a listiny základných ľudských práv vrátane práva na odpor podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky.

Občan Slovenska, žiadaj informácie!

občianska aktivita

Využívanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

občanmi Slovenskej republiky

SME V KONTAKTE