POSTUPY ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV A ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY OD ROKU 2020

V SÚVISLOSTI S COVID19

OBSAH

POSTUPNE BUDÚ DOPLNENÉ JEDNOTLIVÉ ČASTI

 • Vzorové podanie pre fyzickú osobu - občana Slovenskej republiky
 • Podané oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu
 • Vysvetlenia a komentáre
 • Linky

VZOR  - podanie fyzická osoba - OBČAN

NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR, Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR

- úvodná verzia 07.12.2021 - 

 • Opraviteľný dokument vo formáte word
 • Na zváženie je doplnenie dôvodov a faktov podľa Vášho svedomia vedomia
 • Postačujúci na začatie konania
 • Doplňte osobné údaje a zašlite doporučene poštou na uvedenú adresu Generálnej prokuratúry SR
 • Oznámenie o doručení podania Vám bude zaslané písomne od prokuratúry a môže byť doplnené na príslušný orgán činný v trestnom konaní v oznámení od prokuratúry
 • Súčinnosť so združením a možnosti pomoci budú upresnené
 • Kontaktný e-mail k otázkam: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk
 • Pripravíme ON LINE vysielanie k vysvetleniu

ČO SA PÍŠE V TRESTNOM ZÁKONE ? 

Druhý diel
Trestné činy verejných činiteľov
§ 326
 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe, alebo
c) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
c) za krízovej situácie.

OZNÁMENIE PODANÉ E-MAILOM 05.12.2021

A POŠTOU DOPORUČENE DŇA 06.12.2021

NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR

 

Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR

 

Odosielateľ:

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

ZÁKLADNÉ FAKTY, INFORMÁCIE A VECI NA VYŠETRENIE ORGÁNOV ČINNÝCH V TRESTNOM KONANÍ BOLI ZVEREJNENÉ V HOVORME SPOLU I A HOVORME SPOLU II.

 

... a samozrejme aj v iných videách a písomných dokumentoch dostupných na internete.

HOVORME SPOLU - Live Stream II - 28.11.2021  Téma č. 1  OPATRENIA II

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

HOVORME SPOLU - Live Stream II - 28.11.2021  Téma č. 1  Globálne súvislosti II

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

HOVORME SPOLU - Live Stream II | 28.11.2021 od 9:00 do 22:00.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ĎALŠIE SÚVISIACE VIDEÁ A DOKUMENTY 

Vypracované vědci z renomované americké univerzity MIT ve spolupráci s onkologickým pracovištěm Immerson Health v Portlandu a následně v březnu 2021 publikované v odborném věstníku International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. Poděkování za překlad patří fanynce Evě Markové.

Tomáš Lukavec spolupracuje pri organizácii ON LINE diskusií v Českej republike s odborníkmi a aktivistami v oblasti práva

PRIÓNY - INFORMÁCIE 

Všeobecné informácie. Prióny zohrávajú úlohu pri zriedkavých ochoreniach zvierat a ľudí. K tomu patria klusačka u oviec a Bovine Spongiforme Encephalitis BSE u hovädzieho dobytka. U človeka sa prióny našli pri Creutzfeldovej-Jakobovej.

Na prióny upozorňuje JUDr. WEIS a bolo o ich účinkoch hovorené aj v HOVORME SPOLU.

Gianni Cohen v exkluzívnom rozhovore pre The Defender uviedla, že jej matka Cheryl Cohenová dostala Creutzfeldt-Jakobovu chorobu po tom, čo dostala vakcínu Pfizer, a zomrela do troch mesiacov po druhej dávke.

ZDROJ: https://childrenshealthdefense.org/

Organizácia, v ktorej pôsobí Robert F. Kennedy, Jr. ( mladší). Viac rokov sa venuje téme vakcín a ich účinkom a vplyvom na ľudský organizmus v USA a vo svete, ako iným témam. Je v rodinnom vzťahu s bývalým zastreleným prezidentom USA.

Bezplatné novinky zasielané e-mailom, aktualizácie od Roberta F. Kennedyho, Jr. a organizácie Children's Health Defense na stránke organizácie.

Verejné zdravie a zdravotníci

pre transparentnosť

- účinky tzv. "vakcín"  -

Táto nezisková organizácia, ktorú tvoria profesionáli v oblasti verejného zdravia, zdravotníci, vedci a novinári, existuje výlučne na získavanie a šírenie údajov, na ktoré sa spolieha FDA pri licencovaní vakcín proti COVID-19. Organizácia nezaujíma žiadne stanovisko k údajom okrem toho, že by mali byť verejne dostupné, aby umožnili nezávislým expertom vykonávať ich vlastné preskúmanie a analýzy. Všetky prijaté údaje budú zverejnené na tejto webovej stránke.

TEXT JE V ANGLICKOM JAZYKU  -  PREKLADAČ STRÁNKU AUTOMATICKY PRELOŽÍ - DOKUMENTY SÚ V ANGLICKOM JAZYKU.

LEN TOĽKO:  STOP !!!!!!!

VZOR  - podanie fyzická osoba - OBČAN

NA GENERÁLNU PROKURATÚRU SR, Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR

- úvodná verzia 07.12.2021 - 

 • Opraviteľný dokument vo formáte word
 • Na zváženie je doplnenie dôvodov a faktov podľa Vášho svedomia vedomia
 • Postačujúci na začatie konania
 • Doplňte osobné údaje a zašlite doporučene poštou na uvedenú adresu Generálnej prokuratúry SR
 • Oznámenie o doručení podania Vám bude zaslané písomne od prokuratúry a môže byť doplnené na príslušný orgán činný v trestnom konaní v oznámení od prokuratúry
 • Súčinnosť so združením a možnosti pomoci budú upresnené
 • Kontaktný e-mail k otázkam: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk
 • Pripravíme ON LINE vysielanie k vysvetleniu

SME V KONTAKTE