ČLÁNKY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Tlačová správa splnomocnenca vlády pre preverenie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Covid – 19

Odborná vedecká právnická konferencia s názvom „Limity zásahov do ľudských práv v súvislosti s ochorením Covid – 19, právna situácia na Slovensku, medzinárodné štandardy, pozitívne príklady z iných štátov a návrhy de lege ferenda," sa uskutočnila 25.3.2024

Celý článok

Ako Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nekonalo podľa zákona o slobode informácií v novembri roku 2023 ?

Žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nekonanie, odvolanie, čiastočná odpoveď Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za novej vlády SR v roku 2023

Celý článok

Prehodnotenie podávania experimentálnych preparátov na COVID19 v nemocniciach TSK

Žiadosť o bezodkladné zastavenie podávania preparátov v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Celý článok

Vakcína proti SARS-Cov-2 ako biologická zbraň – komplexný pohľad JUDr. Weis

Vzhľadom na to, že články, ktoré publikujeme na svojom webe niektorí šíria v izolovanej podobe (bez kontextu) medzi nečitateľov nášho webu akw.sk, vznikla akútna potreba vytvoriť sumárny dokument, fakty v ktorom uvedené sú v logickom kontexte, v súlade s aktuálnym vedeckým poznaním, a ktorý by bol vcelku dobre zrozumiteľný aj pri použití odbornej terminológie.

Celý článok

Zmluvy medzi Slovenskou republikou a dodávateľmi „vakcín“ na COVID19 v Slovenskej republike

Otázka a odpoveď k zmluvám na používanie "vakcín" podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Celý článok

Žiadosť o zrušenie uznesenia vlády SR k analýze možnosti povinného očkovania

V nadväznosti na podania zaslané všetkým okresným prokuratúram v Slovenskej republike na neznámych páchateľov, oznámenie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na orgány RTVS, oznámenie Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republike na ústavné orgány Slovenskej republiky, na osoby  ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a osobami poradných orgánov od roku 2020 v súvislosti s COVID19 s podozrením na spáchanie trestných činov...

Celý článok

ZNOVU SPOLU – DESATORO PRE VLÁDU A NOVOROČNÉ DESATORO PRE OBČANOV zo dňa 10.12.2021

Iniciatíva HOVORME SPOLU pripravila novú iniciatívu ZNOVU SPOLU

Celý článok

Postupy ústavných orgánov, ústredných orgánov štátnej správy od roku 2020 – oznámenie GP SR 05.12.2021

V nadväznosti na podania zaslané všetkým okresným prokuratúram v Slovenskej republike na neznámych páchateľov, oznámenia na orgány RTVS, venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

Celý článok

HOVORME SPOLU – Live Stream II – 28.11.2021 | Téma č. 1 – Globálne súvislosti

Veľmi zaujímavé a komplexné informácie o GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH dnešnej doby.

Celý článok

Vyjadrenie JUDr. Štefana Harabina k verdiktu Ústavného súdu SR 01.12.2021

Z toho, čo je známe o včerajšom verdikte Ústavného súdu o Mikasových vyhláškach, cez vyjadrenie Fiačana, sa dá bez najmenších pochybnosti konštatovať, že Ústavný súd nerozhodol o tom, že neplatí právny záver v nasledovnom znení...

Celý článok