Prehodnotenie podávania experimentálnych preparátov na COVID19 v nemocniciach TSK

Vážený pán Ing. Jaroslav Baška, predseda, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

V Prievidzi 17.02.2023, Evidenčné číslo: ZA SLOBODU-01022023

Vec: Prehodnotenie podávania experimentálnych preparátov na COVID19

– žiadosť o bezodkladné zastavenie podávania preparátov v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

          V nadväznosti na podania zaslané všetkým okresným prokuratúram v Slovenskej republike na neznámych páchateľov, oznámenie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na orgány RTVS, oznámenie Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republike na ústavné orgány Slovenskej republiky, na osoby  ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a osobami poradných orgánov od roku 2020 v súvislosti s COVID19 s podozrením na spáchanie trestných činov,

          venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

          Niektorí naši členovia a externí partneri viac ako 15 rokov získavajú aj  informácie o doplnkoch výživy s posilnením imunity ľudského organizmu, od roku 2020 o možnostiach liečby a účinkom podávania experimentálnych preparátov na COVID19 so sledovaním informačných zdrojov zo Slovenskej republiky, Českej republiky a zo zahraničia.

          V súvislosti s pokračovaním podávania experimentálnych preparátov s použitím „mRNA vakcín“  používaných na tzv. očkovanie k ochoreniu na COVID19 občanom Slovenskej republiky v Trenčianskom samosprávnom kraji, Vás žiadame

 O BEZODKLADNÉ ZASTAVENIE PODÁVANIA PREPARÁTOV

  v nemocniciach so zriaďovateľskou pôsobnosťou Trenčianskeho samosprávneho kraja z dôvodu existujúcich nežiadúcich účinkov chemických preparátov nazývaných neobjektívne   „vakcínami“ z viacerých informačných zdrojov,

ako aj z dokumentov, ktoré sme  zasielali  v listoch do Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre zdravotníctvo zo dňa 13.01.2022, predsedovi vlády Slovenskej republiky Ing. Eduardovi Hegerovi zo dňa 03.01.2022, ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Vladimírovi Lengvarskému, MPH zo dňa 15.12.2021 a ďalším kompetentným osobám, zo zahraničného zdroja v anglickom jazyku.

O tomto dokumente informovali viaceré osoby zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré považujeme za nezávislých odborníkov vo svojom odbore a svoje stanoviská dlhodobo od roku 2020 verejne prezentujú, najmä MUDr. Soňa Peková, PhD. a MUDr. Ján Lakota, CSc.

          Podľa medializovaných informácií z televíznych médií a na internetových médiách, videí na Youtube, informácií získaných na osobnom stretnutí s Dr. René Balákom, PhD. bioetikom dňa 10.08.2021 a v posledných dňoch na internetových diskusiách so skutočne nezávislými odborníkmi

          je dôvodné podozrenie ublížení na zdraví občanom Slovenskej republiky aj s následkom usmrtenia skupiny osôb, čo sa čím ďalej potvrdzuje v reálnom živote v roku 2023 a potvrdzujú to viaceré informácie aj zo zahraničia.

          Je dôvodné podozrenie, že je porušovaný Norimberský kódex neobjektívnym, neúplným a zavádzajúcim informovaním občanov Slovenskej republiky, čo sa nám javí aj z odpovede Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa zákona o slobode informácií.

          Vážený pán predseda Ing. Jaroslav Baška,

          veríme, že svoje postupy dôkladne zvážite v záujme ochrany zdravia a životov občanov.

          V prípade záujmu a potreby budú členovia občianskeho združenia ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU súčinní pri možnom zabezpečovaní dokumentov v spolupráci s nezávislými odborníkmi podľa našich časových možností.

       S úctou

Michal Gašparovič, predseda, ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

Doručí sa:

Vážený pán Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., Generálny prokurátor, Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2
812 85 Bratislava 1

Vážený pán MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ nemocnice, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

Vážený pán Mgr. Peter Glatz, riaditeľ nemocnice, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Žiadosť bola zaslaná aj predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja a postupne budú žiadosti zaslané všetkým predsedom samosprávnych krajov v Slovenskej republike.

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov