Príslušnosť prokuratúr v Slovenskej republike

Príslušnosť v trestnom a občianskosúdnom konaní

Príslušnosť pri vykonávaní dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy

Ako určiť príslušnosť – databáza

Príslušnosť v trestnom a občianskosúdnom konaní

Príslušnosť prokuratúry Slovenskej republiky v trestnom a občianskosúdnom konaní určuje § 46 ods. 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza, že vecná a miestna príslušnosť prokurátorov sa odvíja od príslušnosti súdov. Výnimku tvorí ustanovenie § 51 spomínaného zákona, ktorý dáva možnosť generálnemu prokurátorovi a v rozsahu svojej pôsobnosti aj krajskému prokurátorovi v záujme ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu v konkrétnej veci určiť príslušnosť.

Príslušnosť pri vykonávaní dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy

Príslušnosť prokuratúry Slovenskej republiky na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy určuje § 48 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza, že na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod krajskej prokuratúry, je príslušný generálny prokurátor a v rozsahu ním určenom ostatní prokurátori; na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod okresnej prokuratúry, je príslušný krajský prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori a na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti ostatnými orgánmi je príslušný okresný prokurátor a v rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori. Miestne príslušný na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti je prokurátor tej prokuratúry, v ktorej obvode má sídlo orgán, nad ktorým sa vykonáva dozor.

Generálny prokurátor v zmysle príkazu por. č. 15/2006 (rtf 456 kB) v znení  por. č. 12/2011 (rtf 593 kB), v znení príkazu por. č. 5/2012 (rtf rtf 739 kB, Príloha rtf rtf 13 kB), určil príslušnosť prokuratúr na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod krajských prokuratúr nasledovne:

Krajská prokuratúra v Bratislave 
 • Obvodný banský úrad v Bratislave
 • Puncový úrad Slovenskej republiky
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Riaditeľstvo Slovenskej stavebnej inšpekcie
 • Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát SOI 
 • Sociálna poisťovňa, ústredie 
 • Správa finančnej kontroly Bratislava
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
 • Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Bratislave
 • Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 • Letecký úrad Slovenskej republiky
 • Štátna školská správa
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • Slovenský metrologický ústav
 • Slovenský metrologický inšpektorát
 • Štátna plavebná správa 
Krajská prokuratúra v Nitre
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Nitre 
Krajská prokuratúra v Trenčíne
 • Obvodný banský úrad v Prievidzi
 • Štátna energetická inšpekcia 
Krajská prokuratúra v Žiline 
 • Poštový regulačný úrad
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Žiline
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Žilina 
Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici 
 • Hlavný banský úrad
 • Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
 • Správa finančnej kontroly Zvolen
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Banská Bystrica
 • Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republik 
Krajská prokuratúra v Košiciach
 • Obvodné banské úrady v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi
 • Správa finančnej kontroly Košice
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia so sídlom v Košiciach
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Košice

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov