Značka: Trestné konanie

Začatie trestného konania

Trestné konanie sa spravidla začína podaním trestného oznámenia. Polícia však začne trestné konanie aj v prípade, ak sa dozvedela z iných zdrojov o možnom spáchaní trestného činu.

Celý článok