Začatie trestného konania

Trestné konanie sa spravidla začína podaním trestného oznámenia.

Polícia však začne trestné konanie aj v prípade, ak sa dozvedela z iných zdrojov o možnom spáchaní trestného činu.

Trestné oznámenie môže podať ktokoľvek, na ktorejkoľvek polícii, prokuratúre, príp. súde. Môžete ho  podať v prípade, ak ste obeťou trestného činu ako aj v prípade, ak sa dozviete, že niekto vo Vašom okolí sa stal obeťou trestného činu, utrpel škodu alebo spáchal trestný čin.

Jednotlivé orgány (t.j. polícia, prokuratúra, súdy) navzájom sp​olupracujú a v prípade potreby Vaše oznámenie posunú ďalej, na orgán, ktorý sa ním bude bližšie zaoberať. Trestné oznámenie je možné podať písomne, ústne do zápisnice alebo aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Malo by obsahovať najmä opis skutku, ktorý sa stal, Vaše kontaktné údaje a v prípade, ak ste obeťou trestného činu, tak aj opis škody, ktorá Vám bola spôsobená spolu s informáciou, či si uplatňujete nárok na náhradu škody.

Trestné oznámenie nesmie byť anonymné, na Vašu žiadosť v ňom policajt alebo prokurátor však neuvedie údaje o Vašej osobe. Po podaní trestného oznámenia Vám policajt alebo prokurátor vydá písomné potvrdenie, v ktorom bude označené, kedy bolo oznámenie podané, ktorý orgán ho prijal a stručne opísané, čoho sa trestné oznámenie týka.

Ak podávate trestné oznámenie ústne do zápisnice, tak na Vašu žiadosť Vám bude poskytnutý odpis zápisnice o oznámení.

Následne začne polícia prešetrovať Vaše oznámenie a zisťovať, aký skutok sa stal, jeho priebeh a okolnosti. Začne zabezpečovať dôkazy týkajúce sa skutku. Nemáte povinnosť predkladať dôkazy, je to však Vaše právo. 

Ak máte nejaké dôkazy k dispozícii (napr. doklady, účtenky, SMS komunikáciu, fotografie, nahrávky) je vhodné, aby ste ich predložili, príp. oznámili mená svedkov, ktorí videli alebo počuli, čo sa stalo (prí​p. ich opísali, ak nepoznáte meno).

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

::: LINK NA ZDROJ JE TU :::

Na stránke ministerstva sú aj otázky a odpovede.

Podať trestné oznámenie je občianske právo a niekedy aj občianska a morálna povinnosť.

OBČANIA, KONAJME OBČIANSKY !

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru.