Značka: Apartheid

Tlačová správa splnomocnenca vlády pre preverenie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Covid – 19

Odborná vedecká právnická konferencia s názvom „Limity zásahov do ľudských práv v súvislosti s ochorením Covid – 19, právna situácia na Slovensku, medzinárodné štandardy, pozitívne príklady z iných štátov a návrhy de lege ferenda," sa uskutočnila 25.3.2024

Celý článok

Zákon č. 412/ 2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Špeciálny zákon schválený v skrátenom legislatívnom konaní účinný od 15.11.2021.

Celý článok