Značka: Čo nie je tajné je verejné!

Ako Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nekonalo podľa zákona o slobode informácií v novembri roku 2023 ?

Žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nekonanie, odvolanie, čiastočná odpoveď Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za novej vlády SR v roku 2023

Celý článok