Značka: RTVS

Postupy orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska: oznámenie generálnemu prokurátorovi SR

Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov Orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska.

Celý článok