Značka: Zamestnávateľ a zamestnanec

Zákon č. 412/ 2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Špeciálny zákon schválený v skrátenom legislatívnom konaní účinný od 15.11.2021.

Celý článok

Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva – Národný inšpektorát práce

Zaobchádzanie so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch musí byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a žiaden zamestnanec nesmie byť diskriminovaný z dôvodu iného postavenia, ktorým je napr. očkovanie proti koronavírusu.

Celý článok