Značka: Oheň

SVETLO, OHEŇ A SVIEČKY

Oheň má tvorivú energiu a prináša svetlo. Symbolizuje zrod života, ale aj očisťuje.

Celý článok