Značka: Ministerstvo zdravotníctva SR

Aký je postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií na Ministerstve zdravotníctva SR ?

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len ministerstvo) a ich poskytovanie zamestnancami ministerstva sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Celý článok