Aký je postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií na Ministerstve zdravotníctva SR ?

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len ministerstvo) a ich poskytovanie zamestnancami ministerstva sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení ďalších predpisov (ďalej len zákon) a opatrením ministra zdravotníctva SR (ďalej len opatrenie).

2. Text zákona a opatrenia je prístupný na internete na adrese http://www.health.gov.sk.

3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení.

 4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR komunikačný odbor Limbová 2 837 52 Bratislava 37

5. Žiadosť sa podáva: – písomne prostredníctvom pošty, – písomne osobným podaním v podateľni ministerstva (viď vyššie uvedená adresa), – telefonicky v pracovnom čase na číslo 02/59373114, – faxom na čísle 02/54777983 – elektronickou poštou na adrese: office@health.gov.sk – ústne.

6. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese: Ministerstvo zdravotníctva Kancelária ministra Limbová 2 837 52 Bratislava 37

8. Rozklad musí obsahovať: meno a adresu žiadateľa, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, ministerstvo rozklad odloží.

 9. Rozklad je tiež možné podať prostredníctvom formulára Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie. Tento formulár je k dispozícii v priestoroch vestibulu budovy ministerstva alebo na internetovej adrese ministerstva www.health.gov.sk.

10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR.

Podstatná formulácia: … žiadam Vás podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o nasledovné informácie: …

Spôsob sprístupnenia informácie: e-mailom na e-mail: xxxxxx@yyyy.sk

Meno a priezvisko (organizácia) , adresa

ŽIADOSŤ POSTAČUJE ZASLAŤ E-MAILOM A ODPOVEĎ JE ZO ZÁKONA DO 8 DNÍ POVINNOSŤ ZASLAŤ ŽIADATEĽOVI !

::: Zdroj TU: Ministerstvo zdravotníctva SR :::

Žiadosť o informácie sme z Ministerstva zdravotníctva SR už žiadali za občianske združenie. Otázky a odpovede, ako aj dokument na stiahnutie je v článku: Postupy v oblasti zdravia občanov a zdravotníctva v Slovenskej republike

Súvisiaci článok: Postupy v oblasti zdravia občanov a zdravotníctva v Slovenskej republike

Seminář v PSP ČR: Vystoupení poškozeného Ing. Juraje Orsága

Biomedicínský inženýr Juraj Orság ve svém vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny popsal svou zkušenost s trvalým neurologickým poškozením po vakcinaci proti covidu-19. Juraj Orság, jeden z hrdinů dokumentu Tečkované příběhy natočeného v roce 2022 redakcí NF Svědomí národa, býval vrcholovým manažerem.Lékaři mu očkování doporučili, přestože znali jeho anamnézu, která obsahovala jasné kontraindikace. Jeho zhoršený zdravotní stav, který se projevuje častými záchvaty, byl jasně patrný i během samotného vystoupení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

„Vážné potíže jsou zpět.“

Hrdina Tečkovaných příběhů Juraj Orság v novém rozhovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Neuvěřitelný příběh:

Mladá sestřička konala v dobré víře a skončila se zničeným zdravím

Námestie Ľudovíta Štúra v Trenčíne, podujatie združenia za slobodu...

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SME V KONTAKTE 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracúvania osobných údajov