Značka: Zákon o slobode informácií

Ako Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nekonalo podľa zákona o slobode informácií v novembri roku 2023 ?

Žiadosť o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nekonanie, odvolanie, čiastočná odpoveď Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za novej vlády SR v roku 2023

Celý článok

Aký je postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií na Ministerstve zdravotníctva SR ?

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len ministerstvo) a ich poskytovanie zamestnancami ministerstva sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Celý článok