Značka: Oznámenie prokuratúre

Postupy ústavných orgánov, ústredných orgánov štátnej správy od roku 2020 – oznámenie GP SR 05.12.2021

V nadväznosti na podania zaslané všetkým okresným prokuratúram v Slovenskej republike na neznámych páchateľov, oznámenia na orgány RTVS, venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

Celý článok

Deň po stretnutí pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne 14.11.2021

Komentár nasledujúci deň po podujatí Zapáľme sviečky pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne.

Celý článok

Verejné vystúpenie primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka 13.08.2021 – oznámenie skutočností prokuratúre

Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä nasvedčujúce spáchaniu trestného činu podľa § 192 Nátlak a podľa § 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb.

Celý článok