SEMINÁR

 

" OBČIANSKE PRÁVA A POSTUPY

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE "

vo štvrtok 09. septembra 2021 o 09.00 hod.

Hviezdoslavova 3, budova BIC

pri zdravotníckom zariadení LEK & MED

PRIEVIDZA

Business & Innovation Centre - Podnikateľské a Inovačné Centrum (BIC), vpravo od LEK & MED

Vchod do budovy BIC, kancelária 2. poschodie vľavo alebo učebňa na prízemí podľa počtu účastníkov

LEKTOR: Vladimír Šimko predseda občianskeho združenia Komplex centrum

Realizácia viacerých žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, žiadostí o výkon štátneho odborného dozoru, podnetov na prokuratúry, trestné oznámenia a iné občianske aktivity.

Ďalší odborní garanti na semináre a aktivity vrátane právneho zastupovania sú vítaní. V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte na E-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk, Mobil: 0918 112 174.

PROGRAM A TÉMY:

 • ZÁKON O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
 • ZÁKON O PROKURATÚRE
 • ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH
 • ZÁKON O OBECNOM ZRIADENÍ
 • TRESTNÝ ZÁKON
 • PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI
 • DISKUSIA
 • VZORY REALIZOVANÝCH PODANÍ A ODPOVEDE

TIPY NA ČLÁNKY K TÉMAM:

Generálny prokurátor navrhuje pozastavenie účinnosti ustanovení, na základe ktorých sú vydávané vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva ako všeobecné záväzné právne predpisy vyhlasované vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

LINKY NA ZÁKONY:

PO KLIKNUTÍ SA ZÁKONY ZOBRAZIA V SYSTÉME MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR slov-lex.sk 

V AKTUÁLNOM PLATNOM ZNENÍ. MOŽNOSŤ STIAHNUŤ ZÁKON VO FORMÁTE .PDF

PREDPOKLADNÉ UKONČENIE je o 12.00 hod.

Nealkoholické nápoje budú zabezpečené.

 

NA ÚVODNÝ SEMINÁR JE ÚČASŤ BEZ POPLATKU. 

Finančná podpora organizátora, občianskeho združenia Komplex centrum je možná na bankový účet formou daru alebo úhrady faktúry na realizáciu cieľov.

 

 

Potvrdenie účasti:

e-mail: dobro@zaslobodnyzivotazdravie.sk

Mobil: 0918 112 174

REFERENCIE ČLENOV OBČIANSKEJ INICIATÍVY

V DOTERAJŠEJ ČINNOSTI V INÝCH OBLASTIACH

 

 • AKTIVITY ZA BEZPEČNEJŠIU CESTU I/9 PRI OBCI NITRICA
  Žiadosti na štátny odborný dozor, podnety na generálnu prokuratúru SR, trestné oznámenia, sťažnosti, osobné stretnutia na Ministerstve dopravy a výstavby SR a iné...
 • AKTIVITY " ZA ZDRAVŠIE OVZDUŠIE " V LEHOTE POD VTÁČNIKOM
  Otvorený list predsedovi vlády SR, ministrom, Inšpekcii životného prostredia, Okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici, žiadosti o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, verejné stretnutie občanov a iné...

DOKUMENTY Z KONANÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA V ROKU 2020 A 2021

- spoluorganizátor seminára -

 • Nedostatočné konanie vo veci napojenia cesty I/9 pri obci Nitrica a verejnej účelovej komunikácie ku kameňolomu, reštaurácii, rodinnému domu po protokole zo štátneho odborného dozoru z roku 2018 a aplikácia zákona o sťažnostiach Ministerstvom dopravy a výstavby SR - podnet prokuratúre
  Podnet Generálnej prokuratúre SR, 19.08.2020
 • Dopravné značenie na ceste I/9 pri obci Nitrica do doby výstavby odbočovacích pruhov a aj v neskoršom období - trestné oznámenie
  Trestné oznámenie Generálnej prokuratúre SR, 21.07.2021
 • Trestné oznámenie bolo odstúpené na Krajskú prokuratúru v Trenčíne
 • Trestné oznámenie bolo odstúpené na Okresnú prokuratúru v Prievidzi
 • Trestné oznámenie bolo odstúpené na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi
  Plynie doba na odpoveď 3 mesiace. V prípade zamietnutia je možnosť podať sťažnosť.
 • Škodlivé ovzdušie v Lehote pod Vtáčnikom - trestné oznámenie
  Trestné oznámenie - Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR Prievidza, 16.07.2021
 • Trestné oznámenie bolo odstúpené na OR PZ Nováky podľa najbližšieho miesta policajného zboru
  Plynie doba na odpoveď 3 mesiace. V prípade zamietnutia je možnosť podať sťažnosť.