Značka: Mgr. Richard Rybníček

Deň po stretnutí pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne 14.11.2021

Komentár nasledujúci deň po podujatí Zapáľme sviečky pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne.

Celý článok

Verejné vystúpenie primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka 13.08.2021 – oznámenie skutočností prokuratúre

Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä nasvedčujúce spáchaniu trestného činu podľa § 192 Nátlak a podľa § 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb.

Celý článok