FINANČNÝ DAR NA REALIZÁCIU CIEĽOV

Michal Gašparovič

predseda občianskeho združenia
Financie máme k dispozícii len od našich darcov, čo nám umožňuje NEZÁVISLÚ ČINNOSŤ podľa nášho vedomia a svedomia.