ČLÁNKY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Zákon č. 412/ 2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Špeciálny zákon schválený v skrátenom legislatívnom konaní účinný od 15.11.2021.

Celý článok

Deň po stretnutí pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne 14.11.2021

Komentár nasledujúci deň po podujatí Zapáľme sviečky pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne.

Celý článok

Výzva slobodných občanov pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne

Slobodní občania Slovenskej republiky, ktorí zapálili sviečky pri Pamätníku národných buditeľov v Trenčíne aj z dôvodu zapálenia ďalšej iskry a ohňa pre šírenie svetla občanom Slovenskej republiky ZA DOBRO a ZA SLOBODU!

Celý článok

Analýza právneho stavu JUDr. Štefan Harabin

Platný právny stav na území Slovenskej republiky mne zákonom neukladá právnu povinnosť nosiť rúško, resp. respirátor, testovať sa, podrobovať sa registrácii na ekaranténu a ani očkovať sa. Existencia uznesení vlády Slovenskej republiky a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto spojitostí vydávané sú právne nulitné.

Celý článok

Prečo sa podali trestné oznámenia na okresné prokuratúry a k čomu by mohli pomôcť ?

Občianski aktivisti podali dňa 06.10. 2021 a dňa 07.10.2021 spolu 54 oznámení skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu na okresné prokuratúry v Slovenskej republike.

Celý článok

Postupy orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska: oznámenie generálnemu prokurátorovi SR

Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov Orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska.

Celý článok

Postupy na základných a materských školách v okrese Prievidza – oznámenie prokuratúre

Postupy na základných a materských školách v okrese Prievidza – mestá Prievidza, Handlová, Bojnice, Nováky a obec Lehota pod Vtáčnikom - oznámenie prokuratúre.

Celý článok

Verejné vystúpenie primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka 13.08.2021 – oznámenie skutočností prokuratúre

Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä nasvedčujúce spáchaniu trestného činu podľa § 192 Nátlak a podľa § 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb.

Celý článok

Zamestnávateľ a očkovanie zamestnancov z pohľadu pracovného práva – Národný inšpektorát práce

Zaobchádzanie so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch musí byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a žiaden zamestnanec nesmie byť diskriminovaný z dôvodu iného postavenia, ktorým je napr. očkovanie proti koronavírusu.

Celý článok

JUDr. Weis: Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky

Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky za slobodu, rovnoprávnosť a zachovanie zdravia všetkých ľudí v Slovenskej republike

Celý článok