Prečo sa podali trestné oznámenia na okresné prokuratúry a k čomu by mohli pomôcť ?

Občianski aktivisti podali poštou doporučene dňa 06.10. 2021 a dňa 07.10.2021 spolu  54 oznámení skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu na okresné prokuratúry v Slovenskej republike.

Prečo boli zaslané ?

V Slovenskej republike dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd, čo konštatujú viacerí ústavní právnici a advokáti. Viaceré verejne činné osoby vyzývajú na konania orgánov činných v trestnom konaní „ex offo“, teda z verejne známych skutočností. Viacerí advokáti aj bývalý sudca Najvyššieho súdu SR zverejňujú na svojich stránkach a sociálnych sieťach právne rady a vzory právnych podaní. Tieto konania si vážime a vážime si každé podania, ktoré boli realizované.

Na základe viacerých stretnutí, diskusií a osobných skúseností v konaniach boli podané priamo na všetky okresné prokuratúry na Slovensku oznámenia skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu na neznámeho páchateľa. Medzi ľuďmi je systematicky dlhodobo vyvolávaná atmosféra strachu na Slovensku, ako aj v zahraničí. Slobodne zmýšľajúci ľudia sú zastrašovaní.

Je podozrenie, že činnosti sú považované za nasvedčujúce spáchanie trestného činu na pracoviskách,  v obchodných prevádzkach a iných verejne používaných budovách. Je tomu tak podľa nášho názoru a názoru právnych odborníkov, ktorí vystupujú vo viacerých internetových médiách, odborných článkoch a v televíznych médiách od niektorých politikov a poslancov NR SR.

Keďže radoví občania majú väčšinou aj obavu konať osobne alebo písomne v Políciou Slovenskej republiky alebo s príslušnou prokuratúrou, tak sme sa rozhodli konať písomne „ celoplošne  v rámci Slovenska“ s nasledujúcimi VÝHODAMI A MOŽNEJ POMOCI pre občanov:

– DODANIE ODVAHY k individuálnym konaniam a prípadnému doplneniu trestných oznámení osobne alebo písomne

– možné informovanie svojich NADRIADENÝCH alebo iné osoby vo viacerých oblastiach života o podaní na prokuratúru s tým, aby zvážili svoj postup prípadného protiprávneho stavu a podanie môže byť doplnené alebo podané ďalšie podozrenie zo spáchania trestného činu AJ NA NICH

Sme vo viacerých vojnách vrátane informačnej aj psychologickej ! Preto je potrebné ísť aj do psychologického a právneho boja ! Kamarát – nekamarát, ako sa hovorí „z hrušky dolu“ , padni komu padni !

Podľa nášho názoru nastúpila totalita na Slovensku aj v zahraničí, je na mieste aj primerané označenie toho, čo sa deje ako „kovidfašizmus“ niektorých verejne vystupujúcich osôb, napríklad politológa RNDr. Jána Baránka, s tým že ide už viac ako rok o zdravie ľudí, ako aj o životy ľudí následkom prijímaných protiprávnych konaní štátnej moci.

Prokuratúry v Slovenskej republike sú podľa Ústavy Slovenskej republiky v systéme delenia moci samostatné, postupujú nezávisle od zákonodarnej moci – Národnej rady Slovenskej republiky a výkonnej moci – vlády Slovenskej republiky, ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy, miestnej štátnej správy ( okresné úrady ) ako aj samosprávy ( obcí a miest) a samosprávnych krajov ( VÚC). Presnejšie samozrejme MALI BY TAK KONAŤ ! Sme si vedomí ľudského faktoru ako vo všetkých ľudských činnostiach.

Podľa zákona o prokuratúre by nám mali byť doručené písomné oznámenia z okresných prokuratúr, o ktorých budeme ďalej informovať.

Podania neboli konzultované s advokátmi, boli sformulované podľa zdrojov z internetu a podľa vyjadrení právnikov z médií a z praktických skúseností. Postačujúce je popísať skutok, ktorý sa uskutočnil.

Výber textu z oznámení je nasledovný:

Vec:

Postupy na materských školách, základných školách, stredných školách a vysokých školách, v zariadeniach ambulantnej liečby, na úradoch samosprávy, samosprávnych krajov a miestnej štátnej správy, na poštách a prevádzkach podnikateľských subjektov

v okrese XXXXXXX

– oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu

          V nadväznosti na podnety zaslané na okresné  prokuratúry v roku 2020 v rámci občianskej iniciatívy Občania Slovenskej republiky za právny štát,  venujeme sa sledovaniu postupov verejných činiteľov v Slovenskej republike so zameraním na dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky s prihliadnutím na Ústavu Slovenskej republiky, Listinu základných práv a slobôd, Norimberský kódex, ako aj na ďalšie medzinárodné právne predpisy.

          Podľa § 196 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto podaním oznamujeme skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestných činov nasledovnými možnými páchateľmi:

–  riaditeľmi a pracovníkmi regionálnych úradov verejného zdravotníctva v okrese XXXXXXX, ktorí vyvíjajú nátlak na podnikateľské subjekty informatívnou činnosťou, kontrolnou činnosťou alebo udeľovaním pokút pre rôzne fyzické a právnické osoby,

– primátormi miest, starostami obcí, poslancami mestských a obecných zastupiteľstiev, pracovníkmi mestských a obecných úradov ako zriaďovateľmi materských a základných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,

–  predsedami samosprávneho kraja, pracovníkmi samosprávnych krajov ako zriaďovateľmi stredných škôl v okrese Lučenec, v územnom kompetenčnom pôsobení Okresnej prokuratúry XXXXXXX,

– riaditeľmi materských škôl, základných škôl, stredných škôl a prípadných vysokých škôl v okrese XXXXXXX,

– štatutárnymi orgánmi zamestnávateľov podľa obchodného zákonníka, podnikateľmi podľa živnostenského zákona a riadiacimi pracovníkmi podnikateľských subjektov v rámci okresu XXXXXXX, najmä v obchodných reťazcoch značiek TESCO, LIDL, BILLA, IKEA a iných reťazcov,

– ďalšími neznámymi osobami v okrese XXXXXXX, podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, najmä nasvedčujúce spáchaniu trestného činu podľa § 192 Nátlak, podľa § 424a Apartheid a diskriminácia skupiny, podľa § 123 Ujma na zdraví v štádiu pokusu alebo uskutočnenia, § 284 Všeobecné ohrozenie, § 326 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ako aj iných možných trestných činov podľa Trestného zákona. …

… dochádza na materských školách, základných školách, stredných školách, vysokých školách, u zamestnávateľov a v lekárskych ambulanciách na území Slovenskej republiky  k nasledovným skutočnostiam:

1. Požadovanie povinného prekrytia horných dýchacích ciest a/alebo preukazovaním sa potvrdením o testovaní na Covid 19 a/alebo absolvovaním očkovania proti Covid 19, prípadne jeho prekonaním na školách, v zdravotníckych zariadeniach, miestnostiach verejnej správy, v podnikateľských subjektoch a iných verejne prístupných miestach.

2. Vyvíjanie nátlaku na tzv. „očkovanie“,  aplikáciu experimentálneho preparátu do tela z dôvodu možného ochorenia na COVID 19, ktorý je podmienečne schválený preparát.

3. Realizácia tzv. „ očkovania“ v lekárskych ambulanciách ako aj výjazdovým spôsobom v rôznych verejných zariadeniach bez náležitého informovania o možných účinkoch experimentálnych preparátov a právneho stavu s používaným experimentálnych preparátov.

Celé podanie má 4 strany formátu A4.

Na vedomie: Vážený pán Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD., generálny prokurátor SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

Sľúbili sme, že urobíme, čo budeme môcť, tak sa aj stalo. Konali sme podľa našich časových možností a iných možností ako občianski aktivisti. Konali sme už aj viacerými podaniami, podporujeme iné iniciatívy, aktivity, právne konania na Slovensku a na Európskom súde pre ľudské práva a budeme konať ďalej.

Trestný poriadok TU:::

Trestný zákon TU:::

LINK na Okresné prokuratúry V SR TU:::

STE NA RADE KONAŤ AJ VY, OBČANIA ZA SLOBODU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE !!!

MOR HO !

… a voľ nebyť, ako byť otrokom. Z básne Sama Chalupku.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jožo Ráž - Ave Mária (Rozhovor)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru.