Pamätník národných buditeľov:

 Ľ. Štúra, J. M. Hurbana

a M. M. Hodžu v Trenčíne

OSOBNÉ STRETNUTIE S ČLENMI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

ZA SLOBODNÝ ŽIVOT A ZDRAVIE NA SLOVENSKU

 

 v sobotu 13.11.2021 v Trenčíne

13.00 - 15.00 hod. - stretnutie s občanmi, salónik

15.00 - presun pri pamätník

15.37 hod. zapálenie sviečok a kahancov pri Pamätníku národných buditeľov,  Štúrovo námestie Trenčín

16.30 - 18.00 hod. stretnutie s občanmi, salónik

 

Informácia o mieste konania stretnutia Vám bude zaslaná e-mailom.

Do kontaktného formulára uveďte poznámku:

STRETNUTIE TRENČÍN

PREČO PRÁVE V TRENČÍNE ?

 • 1
  Trenčín sa stal symbolom verejného NÁTLAKU na SLOBODU a slobodných ľudí
 • 2
  Trenčín sa stal symbolom verejného APARTHEIDU na Slovensku
 • 3
  Je podozrenie, že orgány polície NAPRIEK PODNETU odstúpením od prokuratúry v posúdení týchto prejavov nekonali podľa zákona a ZLYHALI

Verejné vystúpenie primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka 13.08.2021 – oznámenie skutočností prokuratúre

::: TRESTNÉ OZNÁMENIE :::

PREČO práve pri Pamätníku národných BUDITEĽOV – Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu ?

 • Napriek nástupu totalitného právneho systému v Slovenskej republike občania v podstate "spia" a potrebné je ich " PREBUDIŤ " !
 • Ústavný súd Slovenskej republiky k podnetu Generálneho prokurátora SR nerozhodol viac mesiacov, akoby "SPAL" a javí sa, že je potrebné aj Ústavný súd Slovenskej republiky "PREBUDIŤ" !

Pamätník národných buditeľov – Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu

Účelom pamätníkov je pripomenúť si nejakú osobu alebo významnú udalosť, ktorá sa stala a zaslúži si, aby bola na ňu zachovaná spomienka. Svoj pamätník majú samozrejme aj významné osobnosti našej histórie. Medzi tieto osobnosti nepochybne patrí trojica národných buditeľov, ktorá pri prechádzke po Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne určite neunikne Vášmu pohľadu.

Ide o figurálne súsošie troch národných dejateľov – Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu, ktorí stoja vo vážnom postoji. Na mramorovom podstavci je štylizovaný bronzový list lipy, z ktorého pravej polovice vystupujú postavy Hurbana a Hodžu a v popredí stojí bronzová socha Ľudovíta Štúra v nadživotnej veľkosti. V pozadí je otvorená kniha, ktorá odkazuje na ich prínos do národnej literatúry.

Celý pamätník symbolizuje slovanskú vzájomnosť a národné povedomie.

Tento pamätník bol odhalený 2. septembra 1991. Jeho autormi sú Ing. arch. Ivan Michalec, DrSc., Ing. arch. Miroslav Mojžiš a akad. sochár Milan Omandík.

Zdroj: Mesto Trenčín

SVIEČKY, OHEŇ... ISKRA..

Oheň má tvorivú energiu a prináša svetlo. Symbolizuje zrod života, ale aj očisťuje.

Zapálením sviečky prejavíme úctu. Naše prosby a modlitby sa tak prenesú do vyšších sfér.

... Oheň... Napomáha „zapáliť“ sa pre danú činnosť a zotrvať.

… AJ VEĽKÝ OHEŇ SA ZAPAĽUJE ISKROU...

 

NAŠIM ZÁMEROM JE
“ ZAPÁLIŤ ISKRU V ĽUĎOCH“
AJ SVIEČKAMI A ŠÍRIŤ NÁDEJ NA SLOBODU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI V TRENČÍNE !

Poznámka: Podujatie je písomne ohlásené ako verejné zhromaždenie na Mestský úrad Trenčín.

Listom č.MSÚTN-UP-P/2021/36889/116235/MIM zo dňa 09.11.2021 Mesto Trenčín oznámilo doručenie oznámenia a verejné zhromaždenie nezakázalo. Upozornilo na dodržiavanie opatrení najmä Úradu verejného zdravotníctva.

SME V KONTAKTE